Thu âm - Dẫn chương trình (MC - Voice Talent) chi phí thỏa thuận
Giá cố định 200.000 đ