Nhận Thiết Kế Nhân Vật 3D
Giá 1 giờ 60.000 đ
Nhận Thiết Kế 3D Model, Làm Gia Công Game Đủ Thể Loại
Giá từ 3.000.000 đ
Thiết Kế Mô Hình 3d, Modeling 3d!
Giá 1 giờ 300.000 đ
Nhận Rigging và Animation cho Game/Phim hoạt hình
Giá 1 giờ 500.000 đ
Thiết kế đồ họa 3D cho phim và quảng cáo
Giá cố định 1.000.000 đ