Thiết kế banner, standee, Backdrop, Bandroll. Dựng Phim TVC, MV
Giá cố định 200.000 đ