Mình Nhận Viết Review Mỹ Phẩm Dành Cho Da Dầu Mụn
Giá cố định 40.000 đ
Thiết Kế Nhận DIện Thương Hiệu, Bao Bì, Truyền Thông và Ấn Phẩm
Giá 1 giờ 100.000 đ
Biên tập sáng tác Content cho sản phẩm, dịch vụ
Giá từ 250.000 đ
Viết Quảng Cáo Sản Phẩm và Dịch vụ
Giá từ 150.000 đ