Thiết kế nhân vật 2D, Nhân vật đại diện nhãn hàng. Giá hợp lí...
Giá cố định 500.000 đ