Xử lý số liệu, dữ liệu văn bản Word, Excel, PPT nhanh chóng.
Giá cố định 100.000 đ
Translate text English - Vietnamese, copy typing…
Giá cố định 200.000 đ
Viết SEO, viết content Fb, blog, viết tự do
Giá 1 ngày 250.000 đ
Nhập liệu - đánh máy giá rẻ
Giá 1 giờ 30.000 đ
Nhập liệu đánh máy dịch thuật giá rẻ
Giá 1 giờ 30.000 đ
Đánh máy, nhập liệu nhanh giá hạt dẻ
Giá 1 giờ 30.000 đ
Nhập Liệu, đánh máy và biên dịch tiếng Hàn
Giá 1 ngày 29.000 đ
Viết bài content chuẩn SEO hoặc đánh máy, nhập liệu
Giá cố định 150.000 đ
Chuyên nhập liệu và đánh máy giá rẻ
Giá 1 giờ 25.000 đ
Dịch thuật, nhập liệu Anh Việt, Hàn Việt
Giá cố định 50.000 đ
Đánh Máy, Nhập Liệu
Giá cố định 25.000 đ
Nhập liệu và đánh máy giá rẻ
Giá 1 ngày 100.000 đ
Tải Thêm