Hướng dẫn viên du lịch khu vực Nam - Trung ( Việt Nam)
Giá cố định 500.000 đ