Nhận dịch các tài liệu, sách, dịch và làm phụ đề phim, video...
Giá từ 40.000 đ
Dịch thuật A-V, V-A 300-400đ/1 từ
Giá 1 giờ 50.000 đ
- Dịch thuật Anh - Việt - Anh tốc độ và chuẩn xác- Gia sư Anh ngữ
Giá từ 2.000 đ