Quay Dựng Video - Film
Giá 1 giờ 150.000 đ
Dịch kịch bản phim, truyện, nhạc
Giá cố định đ
Chỉnh sửa video theo nhu cầu khách hàng
Giá cố định 650.000 đ