Dịch Thuật Và Viết Lách
Giá 1 giờ 50.000 đ
Biên dịch Trung - Việt
Giá cố định 50.000 đ
Dịch thuật, làm phụ đề Hàn-Việt
Giá từ 70.000 đ
Biên tập phụ đề tiếng Anh.4000 / phút
Giá cố định 4.000 đ