Lập trình Database và Python
Giá cố định 7.000.000 đ
Phát Triển Ứng Dụng Theo Yêu Cầu Giá Ưu Đãi
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình Backend với các ngôn ngữ chính như PHP, Python,...
Giá 1 giờ 350.000 đ