Chuyên quay dựng các video
Giá cố định 500.000 đ
Dựng phim - Edit Video Chất Lượng
Giá từ 499.000 đ
MC, Thu Âm Giọng Bắc Chuẩn, Edit Video, Quay Dựng Video Youtube
Giá từ 250.000 đ