Voice Talent - Dịch Thuật Anh - Việt - Anh Và Trung - Việt
Giá 1 giờ 700.000 đ
Thu Âm Tổng Đài, Lời Bình, Quảng Cáo, Thu Âm Tài Liệu, Chuyên...
Giá từ 800.000 đ
Thu Âm Sách Nói, Quảng Cáo, Tin Tức, Truyện... Giọng Hà Nội...
Giá 1 giờ 200.000 đ
Voice Talent - thích những dự án thú vị, đặc biệt là về sách.
Giá 1 giờ 2.000.000 đ