Flycam-Quay-Dựng-Chụp sự kiện, TVC, sản phẩm tại Hà Nội
Giá 1 ngày 1.000.000 đ
Chụp sản phẩm, thời trang, căn hộ, kỷ yếu
Giá từ 500.000 đ