Tư vấn thiết kế xây dựng ứng dụng, website, app mobile theo yêu...
Giá 1 giờ 95.000 đ
Nhận lập trình dùng ngôn ngữ .NET
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình ngôn ngữ C#, JAVA
Giá 1 giờ 120.000 đ