Thiết kế nhân vật, background game 2D, làm chuyển động Animation
Giá từ 3.000.000 đ