Thiết kế, vẽ nhân vật, background, Props, Item game mobile...
5.0 (1)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Thiết kế Game Art và animation Spine!!
Giá từ 15.000.000 đ
Thiết kế nhân vật, background, UI, items,.... game mobile.
Giá từ 10.000.000 đ
Nhận Thiết Kế Concept Game 2D
Giá 1 giờ 200.000 đ