Độc đáo, Chất Lượng, Giá cả hợp lý
Giá cố định 200.000 đ