Dịch thuật Anh ViệtDịch thuật Trung - Việt, Dịch tài liệu ngành...
Giá 1 ngày 320.000 đ
Dịch Văn Bản Trung-Việt Giá Rẻ
Giá 1 giờ 50.000 đ
Nhận Biên/Phiên Dịch Tài Liệu, Văn Bản, Phim Ảnh, Video Clip...
Giá 1 giờ 50.000 đ
Phiên Dịch Viên Tiếng Trung
Giá cố định 200.000 đ
Dịch Phim, Show Từ Tiếng Trung- Tiếng Việt (Phồn Thể, Giản Thể)
Giá từ 12.000 đ
Nhận Dịch Sub Video Tiếng Trung Và Chèn Sub
Giá cố định 100.000 đ
Phiên Dịch Triển Lãm, Sự Kiện
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận Vietsub Phim Tiếng Trung
Giá cố định 18.000 đ
Biên dịch Trung Việt
Giá từ 100.000 đ
Nhận Dịch Văn Bản, Truyện Ngắn, Tài Liệu
Giá từ 100.000 đ
Dịch thuật Anh - Trung - Việt
Giá 1 ngày 1.000.000 đ
Dịch Anh - Trung - Việt chất lượng cao
Giá từ 1.000 đ
Tải Thêm