Dịch Tiếng Anh - Việt, Việt Anh
Giá cố định 100.000 đ
Dựng edit video, Làm subtitles cho video, lồng tiếng, dịch thuật
Giá từ 150.000 đ
Nhận dịch thuật (Ngôn ngữ Anh-Việt, Việt-Anh)Nhận đánh máy
Giá 1 giờ 60.000 đ
Dịch thuật Trung-Việt
Giá 1 ngày 200.000 đ
Dịch thuật Y phụ sản chuyên nghiệp, chất lượng.
Giá 1 giờ 120.000 đ
Dịch thuật Anh - Việt Việt - Anh
Giá 1 giờ 70.000 đ
Translate English to Vietnamese
Giá từ 100.000 đ