Dịch thuật Anh - Trung - Việt
Giá 1 ngày 1.000.000 đ
DỊCH THUẬT TRUNG- VIỆT VIỆT- TRUNG (Giản thể- Phồn thể)
Giá cố định 85.000 đ
Dịch kịch bản phim, truyện, nhạc
Giá cố định đ
Dịch thuật tài liệu văn phòng Việt - Anh - Trung
Giá cố định 1.000.000 đ