Tôi sẽ thiết kế ảnh của bạn vào nhân vật chibi
Giá cố định 50.000 đ