Nhận Viết Kịch Bản, Hỗ Trợ Xây Dựng Nội Dung Phim Ngắn, Mv Ca...
4.5 (2)
Giá 1 giờ 100.000 đ
Chỉnh sửa Video theo yêu cầu
Giá 1 ngày 300.000 đ
Nhận Edit Video Theo Yêu Cầu
Giá 1 ngày 1.000.000 đ