Mình Nhận Dịch Thuật 2 Chiều Nhật - Việt Có Tâm Trên Từng Con Chữ
Giá cố định 55.000 đ
Biên Phiên Dịch Freelancer ( Tiếng Nhật )
Giá cố định 100.000 đ
Biên Phiên Dịch Nhật - Việt, Việt - Nhật Chất Lượng, Giá Rẻ!
Giá 1 giờ 300.000 đ