Đọc Lời Bình, Thuyết Minh, Lồng Tiếng
Giá 1 giờ 200.000 đ
Thu âm - Dẫn chương trình (MC - Voice Talent) chi phí thỏa thuận
Giá cố định 200.000 đ
Producer - Biên tập - Voice Talent
Giá từ 3.000.000 đ