Dựng Video Nhanh Giá Tốt!
Giá từ 100.000 đ
Tạo Auto Tự Động Thực Hiện Những Quy Trình Lặp Đi Lặp Lại Trên...
Giá từ 500.000 đ
MC, Thu Âm Giọng Bắc Chuẩn, Edit Video, Quay Dựng Video Youtube
Giá từ 250.000 đ
Dựng video: Motion Graphic, Animation, VFX, Vlog, Youtube, FB,...
Giá từ 668.000 đ
Nhận sáng tác truyện ngắn, dài chủ đề kinh dị, tình cảm
Giá cố định 100.000 đ
EDIT VIDEO - DESIGN
Giá từ 500.000 đ
Edit theo Chủ đề , Cung Cấp Content làm youtube
Giá cố định 200.000 đ
Tớ nhận dựng Video bài giảng,TVC quảng cáo,Hightlight,video...
Giá 1 ngày 500.000 đ