Giới Thiệu

  1. Dịch thuật tài liệu hai chiều Việt<=> Nhật, Anh<=> Nhật, Việt<=>Anh đa chuyên ngành, đa lĩnh vực
  2. Làm vietsub video Anh, Nhật
  3. Đảm bảo dịch nhanh, chuẩn, giao đúng hẹn
  4.  Trao đổi, thương lượng giá và thời gian giao nhận tùy theo dự án và yêu cầu của khách hàng
  5. Sửa đổi theo yêu cầu để mang tới bản dịch chất lượng nhất.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Biên phiên dịch hai chiều Việt- Nhật Biên dịch hai chiều Việt-Anh Biên dịch hai chiều Anh - Nhật

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học Osaka Sangyou, Nhật Bản
Đại học,
Khoa quan hệ quốc tế, chuyên ngành Anh- Nhật,
cử nhân
2017
-
2020

Các dịch vụ của An_Nhien

Dịch thuật hai chiều Việt-Nhật,Anh-Nhật,Việt-Anh nhanh,rẻ,chuẩn
Giá 1 ngày 100.000 đ