Giới Thiệu

Sản xuất nội dung trên nền tảng mảng xã hội, viết blog về nhiều chủ để khác nhau trong đời sống , dịch thuật các dịch vụ 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Viết blog , content, dịch thuật

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Trường đại học kinh tế quốc dân
Đại học,
Tài chính ngân hàng
2020
-
2024
Các hoạt động:Dịch thuật , viết blog, content, kịch bản

Các dịch vụ của Anh_Dao_06_

Viết content, viết blog, dịch thuật
Giá 1 giờ 120.000 đ