Giới Thiệu

là một người chuyên edit video ảnh chuyên nghiệp có thể làm mọi loại video hình theo yêu cầu của bạn
Thành thạo các công cụ edit nâng cao như After_effect, Photoshop, Premiere Pro ....

Kỹ Năng Chuyên Môn

After_effect,Premiere,PhotoShop

Các dịch vụ của CaoManhHust

Editor Ảnh Video Cực Kỳ Chất Lượng Giả Cả Sinh Viên
Giá từ 50.000 đ