Giới Thiệu

Mình tên: Trần chí vinh.
Mình là: Kiến Trúc Sư.
Đã hoạt động và hành nghề trên 10 năm.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Thiết kế kiến trúc và nội thất

Ngôn Ngữ

-

Các dịch vụ của Chi_Vinh_Tran

Bản Vẽ 3D – VR360 ° – Thực Tế Ảo – Công Nghệ...
Giá cố định 10.000.000 đ
Nhận Vẽ Nhà 3D : Floorplan – Layout – Sơ Đồ Nhà...
Giá cố định 560.000 đ