Giới Thiệu

Mình tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, trình độ C1 theo CEFR
Đã từng dịch các bài báo, học thuật Anh-Việt

Kỹ Năng Chuyên Môn

Dịch thuật Anh-Việt Viết bài

Học Vấn

ĐH kinh tế công nghiệp Long Ab
Đại học,
Ngôn ngữ,
Giỏi
2015
-
2019
Các hoạt động:CLB hùng biện
Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngafnh Ngôn ngữ Anh

Các dịch vụ của DaoNguyen

Dịch thuật 1000 chữ cực nhanh
Giá 1 giờ 120.000 đ