Giới Thiệu

Tôi là Nguyễn Đoàn Liên Sơn
Tôi đã có 3 năm làm việc với php và wordpress, laravel
Hiện nay đang làm fulltime tại HCM và muốn nhận thêm các dự án bên ngoài.

Kỹ Năng Chuyên Môn

html5 css3 psd to html psd to wordpress php laravel php wordpress javascript jquery

Các dịch vụ của Dev_PiTun

Lập Trình Website
Giá 1 giờ 100.000 đ