Giới Thiệu

Trên 5 năm làm việc tại các công ty kiểm toán Big4 và các doanh nghiệp đa quốc gia hàng đầu, tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc soạn thảo và dịch thuật các văn bản sản xuất, thương mại, dịch vụ, thuế, kế toán.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Dịch thuật, kế toán, thuế

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

ACCA

Học Vấn

Đại học quốc gia TPHCM

Các dịch vụ của Dhbinh67

Dịch thuật tài liệu văn phòng Việt – Anh
Giá 1 giờ 100.000 đ