Giới Thiệu

Mình nhận kèm các bạn thi IELTS trình độ ở band 4.5-5.5 muốn nâng lên 6.0+

Kỹ Năng Chuyên Môn

Mình thi ielts 2 lần, gần nhất là tháng 5/2020 với mức điểm overall là 8.0. Mình đã kèm 2 bạn đạt band 6.0+ năm 2019

Ngôn Ngữ

-

Chứng Chỉ

Ielts 8.0 (R:8.5, L:8.5, S:7.0, W:7.0)
Tháng 5
2020
Tháng 5
2022
Nơi Cấp: British council

Các dịch vụ của Do_Hoang_Anh_Tuan

Kèm online IELTS 6.0+
0 (0)
Giá 1 giờ 150.000 đ