Giới Thiệu

Tôi là Đoàn Tấn Dũng đã từng có kinh nghiệm về Java:1 năm
Kiến thức khác:
BE: c#, c++
Sql: mysql, sql server, oracle
Fe: html, css, javascrip, reactjs

Kỹ Năng Chuyên Môn

Java BE SQL FE

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Doan_Tan_Dung

Nhận lập trình ngôn ngữ C#, JAVA
5.0 (1)
Giá 1 giờ 100.000 đ

Các Đánh Giá của Doan_Tan_Dung

ThaiHo