Giới Thiệu

- Nhận tư vấn và thiết kế logo, banner, brochure, standee, name card theo yêu cầu.
- Chỉnh sửa, cắt ghép, retouch ảnh. 
- Vẽ minh họa chân dung, minh họa sản phẩm, webtoon, ... 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Thiết kế banner Thiết kế brochure Thiết kế standee Thiết kế namecard Vẽ minh họa Minh họa sản phẩm Webtoon

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Học viện Ngoại giao Việt Nam

Các dịch vụ của Doen_Nguyen

Thiết Kế Banner Quảng Cáo, Fb/Zalo Post
Giá cố định 200.000 đ
Thiết Kế Namecard Chất Lượng Giá Rẻ
Giá cố định 300.000 đ
Vẽ minh họa chân dung
Giá cố định 200.000 đ