Giới Thiệu

Làm nội dung các chương trình, ấn phẩm, quản lý fanpage.
Lồng tiếng các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng

Kỹ Năng Chuyên Môn

Voice talent content marketing kịch bản sự kiện kịch bản video

Học Vấn

Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Đại học,
xã hội học
2012
-
2016

Các dịch vụ của Dung_Dinh

Thu âm, lồng tiếng giá rẻ
Giá 1 ngày 200.000 đ