Giới Thiệu

Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ chuyên ngành Tiếng Trung.
Từng du học 1 năm ở Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc.
Chứng chỉ HSK6 đạt 238/300.
Từng làm cộng tác viên cho Lostbird, Xoài's Show, Nhà xuất bản 1980Books..., có kinh nghiệm dịch sách và dịch phim 2 năm.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Biên dịch

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Duong_Ky

Dịch Trung - Việt, Việt - Trung, Anh - Việt
Giá từ 55.000 đ