Giới Thiệu

Biên dịch viên có kinh nghiệm

Kỹ Năng Chuyên Môn

Kinh tế Ngoại ngữ Tiếng đức Công nghệ

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

DSH3
Hiện Tại
Nơi Cấp: deutsche Hochschule

Các dịch vụ của Duongnt

Dịch thuật văn bản Đức > Việt
Giá cố định 150.000 đ