Giới Thiệu

Kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp

Kỹ Năng Chuyên Môn

Kế toán thuế doanh nghiệp, kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán Misa, excel nâng cao

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Học viện Tài chính
Thạc sỹ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng, Cử nhân ngành Kế toán - Kiểm toán,
Tài chính - Kế toán - Ngân hàng,
Khá
2005
-
2009
Các hoạt động:Chạy bộ, cầu lông, bóng đá...

Các dịch vụ của Duy_Linh_Le

Gia Sư Kế Toán Thuế
Giá từ 2.000.000 đ