Giới Thiệu

Tham gia phiên dịch y khoa trực tiếp và dịch văn bản, textbook, articles y khoa chủ đề nội khoa, nhi khoa, ung bướu từ 2015 đến nay từ tiếng Anh sang Việt và ngược lại. Cam kết chất lượng và thời gian.

Kỹ Năng Chuyên Môn

y khoa dịch thuật

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học Y Dược TP HCM
Đại Học,
Đa khoa,
Trung bình khá
2015
-
2020
Các hoạt động:- Ban chủ nhiệm CLB Pháp văn CFUMP ĐH Y Dược từ 2014-2016 - Biên phiên dịch cho tổ chức IPSAC từ 2015 đến nay: hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm giữa bác sĩ trong và ngoài nước - Biên phiên dịch cho tổ chức Children Heart Link từ 2019 đến nay: trao đổi kinh nghiệm về phẫu thuật tim nhi và hồi sức tim nhi giữa Mỹ và Việt Nam

Các dịch vụ của Duy_Nham

Dịch văn bản Y khoa Nội, Nhi, Ung bướu chất lượng
Giá 1 ngày 1.200.000 đ