Giới Thiệu

Kinh nghiệm 11 năm làm kế toán, quyết toán, xây dựng bộ máy phòng kế toán, lập ngân sách hoạt động

Kỹ Năng Chuyên Môn

Kế toán tài chính

Chứng Chỉ

Chứng chỉ kế toán trưởng
2006
2008
Nơi Cấp: Đại học Kinh tế TPHCM
Chứng chỉ chuyên viên ngân hàng hiện đại
2011
Nơi Cấp: Đại học quốc gia TPHCM

Học Vấn

Đại học kinh tế TPHCM
Cử nhân kinh tế,
Kế toán tài chính,
TB khá
2006
-
2008
Đại học ngoại ngữ Hà Nội- Trung tâm đào tạo từ xa
Cử nhân ngoại ngữ,
Tiếng Anh,
TB Khá
2009

Các dịch vụ của EliseLan

Nhận Làm Sổ Sách KT Thuế, QT Thuế, Tư Vấn GDLK, Chất Lượng Giá...
Giá 1 ngày 300.000 đ