Giới Thiệu

Mình có kinh nghiệm gần 1 năm viết content cả về tiếng anh lẫn tiếng việt.
Có khả năng tìm kiếm thông tin từ các trang báo nước ngoài như: national geographic về địa lí, health lines về sưcd khỏe,...
Có khả năng chạy deadlinr cực tốt, nội dung do mình viết có được sự sáng tạo riêng của bản thân

Kỹ Năng Chuyên Môn

Viết blog, content

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Gia_Linh

Viết blog, content ngắn 500 chữ
Giá 1 giờ 30.000 đ