Giới Thiệu

Tôi là Hà Thị Hạnh, chuyên nhận làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, làm sổ sách kế toán, cân đối tài chính thuế, quyết toán các loại thuế với cơ quan thuế.

Tôi có 10 năm làm kế toán trong đó 5 năm làm kế toán trưởng, đã có kinh nghiệm quyết toán với nhiều cơ quan thuế các quận khác nhau ở khu vực Hồ Chí Minh.

Kỹ Năng Chuyên Môn

kế toán thuế báo cáo thuế sổ sách kế toán

Chứng Chỉ

Chứng chỉ kế toán trưởng

Học Vấn

Đại học

Các dịch vụ của HaHanh

Báo cáo thuế, báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, quyết toán...
Giá từ 500.000 đ