Giới Thiệu

Có kinh nghiệm gia sư 4 năm, sẽ đem lại sự hài lòng cho quý phụ huynh.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Có thể dạy cả Toán và Hoá

Học Vấn

Đại học Quảng Nam
Đại học,
Sư phạm Toán,
Khá
2012
-
2016

Các dịch vụ của Ha_Huynh

Cần tìm lớp dạy
Giá 1 giờ 100.000 đ