Giới Thiệu

Chào mọi người, em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hồng Hà sinh năm 2002. Hiện đang là sinh viên năm 2 Chuyên ngành Quan hệ Công chúng - Truyền thông. Mục đích tìm công việc Freelancer của em là để có thể vừa học vừa làm quen với thực tiễn, và năng cao kinh nghiệm bản thân, cũng như giúp mọi người hoàn thành công việc với mức chi phí phải chăng.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Thiết kế cơ bản Quan hệ Công chúng - PR Truyền thông Đa phương tiện Tổ chức Sự kiện

Ngôn Ngữ

Học Vấn

ĐH Văn Lang
Đại Học,
PR - Quan hệ Công chúng & Truyền thông,
Cử Nhân
2020
-
2024
Các hoạt động:Tham gia BTC các chương trình cấp Khoa, cấp Trường.
Em hiện là sinh viên năm 2 chuyên ngành PR & Communication - Quan hệ Công chúng & Truyền thông.

Các dịch vụ của Hanguyen_PR

Hiện chưa có dịch vụ nào.