Giới Thiệu

- Lập trình viên 1 năm kinh nghiệm
- Sử dụng thành thạo HTML, CSS, JS, Jquery, PHP, MySql, Java
- Cắt Web, sử dụng WordPress thành thạo
- Chuyển file thiết kế (psd, ai, figma,...) sang html tương thích với mọi trình duyệt
- Từng làm việc với các FrameWork Laravel, Vuejs
- Hoàn thành dealine đúng thời gian 

Kỹ Năng Chuyên Môn

Làm Fontend

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Chứng chỉ lập trình tại trung tâm PHP tại trung tâm T3H
Hiện Tại
Nơi Cấp: Cầu giấy

Học Vấn

ĐH Khoa Học Tự Nhiên
Đại Học,
Toán Tin Ứng Dụng,
Khá
2017
-
2021
Các hoạt động:Game, Bóng đá ...
Đã tốt nghiệp

Các dịch vụ của Hiep_Do

Lập Trình Web, Cắt PSD, Lập Trình Frontend + Backend
Giá 1 giờ 50.000 đ