Giới Thiệu

Marketing - Online - Admin website - Facebook - Google - Dịch Thuật - Content

Kỹ Năng Chuyên Môn

Marketing - Online - Admin website - Facebook - Google - Dịch Thuật - Content

Ngôn Ngữ

-

Học Vấn

Cao đẳng Bách Việt
Cao đẳng,
Marketing,
Khá
2010
-
2013
Các hoạt động:CLB tổ chức sự kiện, viết báo

Các dịch vụ của Ho_Bao_Ngoc

MARKETING – ONLINE
Giá cố định đ