Giới Thiệu

DỊCH THUẬT PHỤ ĐỀ VIDEO/PHIM ẢNH ANH-VIỆT

Kỹ Năng Chuyên Môn

Dịch phụ đề

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

English
T3
2018
Hiện Tại
2381
Nơi Cấp: Kingsway Institute Australia

Học Vấn

TAFE NSW
Đại học,
Kinh doanh,
Tốt
2019
-
2021

Các dịch vụ của HoaNguyen

DỊCH PHỤ ĐỀ VIDEO/PHIM ẢNH ANH-VIỆT
Giá cố định 15.000 đ