Giới Thiệu

Chuyên nhận thiết kế bao bì giá rẻ chỉ từ 300k

Kỹ Năng Chuyên Môn

Thiết kế bao bì

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Certificate
T3
2017
Hiện Tại
DK11212
Nơi Cấp: Hà Nội

Học Vấn

DH Bách Khoa
Thiết kế đồ họa

Các dịch vụ của Hoa_Tran

Thiết kế bao bì
Giá cố định 300.000 đ